Asunto Oy Peltosirkku 1

Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan heinäkuussa 2010

Asunto-osakeyhtiölain uudistus tulee voimaan 1.7.2010. Uudessa laissa otetaan huomioon taloyhtiöiden ja osakkaiden muuttuneet tarpeet. Muutosten tarkoituksena on lisätä asunto-osakeyhtiömuotoisen asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa osakkaita pitämään huolta huoneistoistaan.

Uusi laki myös selventää päätöksentekoa, mikä edistää tarpeellisten rakennustöiden käynnistämistä taloyhtiöissä. Tasavallan presidentti vahvisti 22. joulukuuta uudistuksen voimaantulon.

Liitetiedostot: 

test

test